Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khóc thét trước những món đồ kỳ lạ được 'hoàng thượng' tha về cho chủ

Mang hình hài mèo nhưng những con vật dưới đây lại như đang đội lốt 'báo'.

Tới giờ ăn rồi, mở miệng ra nào "sen"!

Tới giờ ăn rồi, mở miệng ra nào "sen"!

Bức ảnh phát ra âm thanh: "Cứu tui, trời ơi cứu tui!"

Bức ảnh phát ra âm thanh: "Cứu tui, trời ơi cứu tui!"

"Đồ chơi mới" của "hoàng thượng".

"Đồ chơi mới" của "hoàng thượng".

Thương lắm mới tha về cho đó, "sen" ơi mở cửa lẹ đi!

Thương lắm mới tha về cho đó, "sen" ơi mở cửa lẹ đi!

Gương mặt tự hào đang đợi được thưởng.

Gương mặt tự hào đang đợi được thưởng.

Hàng giao tới rồi mà sao chẳng ai chịu ra nhận nhỉ?

Hàng giao tới rồi mà sao chẳng ai chịu ra nhận nhỉ?

Mỗi người một con nha "sen".

Mỗi người một con nha "sen".

Vừa trộm được ít cỏ từ nhà hàng xóm đã bị phát hiện.

Vừa trộm được ít cỏ từ nhà hàng xóm đã bị phát hiện.

Tiền bạc không thấy, toàn đem rác về cho "sen" dọn.

Tiền bạc không thấy, toàn đem rác về cho "sen" dọn.

Tặng hoa mà sao mặt "nguy hiểm" vậy "boss" ơi!

Tặng hoa mà sao mặt "nguy hiểm" vậy "boss" ơi!

Cersei(Tổng hợp)