Nhu cầu nhà ở của công nhân các khu công nghiệp là rất lớn

Theo Bộ Xây dựng, đến nay cả nước đã khởi công xây dựng 24 dự án nhà ở cho công nhân khu công nghiệp với tổng diện tích sàn là 753.000m2 và tổng vốn đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng. Dự kiến, các dự án này sẽ giải quyết chỗ ở cho khoảng 125.000 công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Cùng đến thời điểm này đã có 31 dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại các khu vực đô thị được khởi công với tổng diện tích sàn là 655.000m2 và tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, 55.000 người sẽ được giải quyết chỗ ở thông qua các dự án trên. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho biết, việc triển khai thực hiện chính sách nhà ở cho hai nhóm đối tượng trên hiện gặp khó khăn lớn nhất về vốn đầu tư. Mặc dù đã có cơ chế khuyến khích, ưu đãi đối với các doanh nghiệp nhưng đến nay rất ít đơn vị tham gia do chi phí đầu tư lớn, lợi nhuận thấp, thời gian thu hồi vốn dài. Trong khi đó, tại một số địa phương, chính quyền chưa thực sự quan tâm, việc chỉ đạo triển khai chậm trễ. Để giải quyết vấn đề trên, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam tìm kiếm nguồn vốn vay ưu đãi, trong đó thực hiện thí điểm cho vay ưu đãi đối với các dự án phát triển nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp tại một số địa phương trọng điểm. K.N