Ngày 18/1, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ lhởi công xây dựng công trình cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) – Động Trung (Trung Quốc) phía Việt Nam.

Khoi cong cau qua cap cua khau Hoanh Mo – Dong Trung - Anh 1

Ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và đại diện TP Phòng Thành Cảng (Quảng Tây, Trung Quốc) khởi công dự án.

Dự án xây dựng cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) – Động Trung (Trung Quốc) dài 78m, rộng 11m, gồm 3 nhịp dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực, mỗi nhịp dài 24m, mố và trụ cầu trên hệ móng cọc khoan nhồi đường kính 1,5m. Trong đó, phía Việt Nam xây lắp dài 39m, bắt đầu từ xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, đến giữa sông, điểm ranh giới 2 nước. Phía Trung Quốc thi công phần còn lại thuộc địa bàn trấn Động Trung, Khu Phòng Thành (Phòng Thành Cảng).

Hai bên cam kết xây dựng cầu theo nguyên tắc: Không làm thay đổi dòng chảy, không thu hẹp, ảnh hưởng đến lòng sông, bờ sông; không thay đổi hiện trạng đường biên giới giữa 2 nước, không ảnh hưởng đến việc thoát lũ, giữ gìn môi trường sinh thái của dòng sông.

Trong quá trình triển khai dự án, để không ảnh hưởng đến việc thông quan biên mậu, 2 nước đã cho xây dựng cầu và đường tràn thông quan tạm. Đến nay công tác thiết kế và thẩm định của 2 bên đều đã xong, đảm bảo đáp ứng các quy định và yêu cầu kỹ thuật xây dựng.

Khoi cong cau qua cap cua khau Hoanh Mo – Dong Trung - Anh 2

Đường ngầm thông quan, xây dựng lâu ngày đã hư hỏng, trời đổ mưa lũ về là ách tắc giao thông.

Cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) – Động Trung (Trung Quốc) xây dựng để thay thế đường ngầm thông quan, công trình giao thông xây dựng lâu ngày đã bị nước chảy xói mòn, hư hỏng. Sự ra đời của cây cầu mới sẽ giúp cải thiện giao thông, thông thương biên mậu, đem lại lợi ích kinh tế của đôi bên.

Vũ Phong Cầm