Đoạn Cam Lộ-Túy Loan thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh sẽ được triển khai đầu tư xây dựng theo hình thức BT vào đầu năm 2010.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý triển khai đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ-Túy Loan thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh theo hình thức BT (xây dựng-chuyển giao). Phó Thủ tướng chỉ đạo, trước mắt, đoạn thành phố Huế đi Túy Loan được triển khai thực hiện đầu tư để nối thông với tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, kết nối các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Nhà nước sẽ thanh toán vốn đầu tư dự án cho nhà đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ khi công trình hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Nhà nước không trả lãi trong thời gian xây dựng. Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện sớm các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải bố trí vốn cho công tác chuẩn bị thực hiện đầu tư và giải phóng mặt bằng đoạn Cam Lộ-Túy Loan để sớm khởi công dự án vào đầu năm 2010./. (TTXVN/Vietnam+)