VH- Sáng 26.5, tại thị xã Cam Ranh, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã khởi công xây dựng cầu tàu 50.000DWT cảng Cam Ranh.

Nằm trên diện tích 18ha, dự án cầu tàu số 2 thuộc cảng Cam Ranh có tổng mức đầu tư gần 520 tỷ đồng. Trong đó, phí xây dựng trên 303 tỷ đồng và chi phí lắp đặt thiết bị là trên 137 tỷ đồng... Dự án được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2010-2015, đầu tư xây dựng cầu cảng tổng hợp và container với chiều dài 240m, có thể tiếp nhận loại tàu có trọng tải 50.000 DWT và năng lực xếp dỡ 3.000.000 tấn/năm. Đầu tư lắp đặt các thiết bị công nghệ phục vụ việc xếp dỡ hàng tổng hợp, hàng container và hàng siêu trường siêu trọng, đảm bảo công suất thông qua cảng từ 2,5 đến 3 triệu tấn; cải tạo hệ thống bãi chứa với 4 nhà kho có diện tích 12.000m2 và 70.000m2 bãi chứa hàng... Giai đoạn 2 từ năm 2015-2020, chuyển đổi cầu cảng tổng hợp và container hiện hữu thành cầu cảng container chuyên dụng; đồng thời, xây dựng thêm một cầu cảng mới bốc dỡ hàng tổng hợp để đạt công suất 5.000.000 tấn/năm; đầu tư hoàn chỉnh bãi chứa, khu vực sửa chữa container và các trang thiết bị, công nghệ xếp dỡ hàng hóa. Nam Phong