Khởi công xây dựng cột mốc đại 635 ở Quảng Trị

Gốc
(VOV) - Dự kiến dự án xây dựng mốc đại 635 tại cặp cửa khẩu quốc gia LaLay sẽ hoàn thành vào tháng 11/2010

Sáng 3/9/, tại địa bàn xã A Ngo, huyện ĐaKrông, Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh SaLavan (Lào) tổ chức lễ khởi công xây dựng cột mốc đại 635 tại cặp cửa khẩu quốc gia LaLay giữa tỉnh Quảng Trị và Salavan. Việc cắm mốc tại cửa khẩu biên giới lần này cũng nằm trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ Việt Nam- Lào về tôn tạo tăng dày mốc Quốc giới trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào. Quảng Trị là tỉnh đầu tiên trong 10 tỉnh, thành phố có chung đường biên giới với nước bạn Lào vinh dự được triển khai thí điểm công tác cắm mốc Quốc giới trong tổng thể tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc Quốc giới đã được hai chính phủ phê duyệt. Sau kết quả thành công trong công tác tăng dày và tôn tạo mốc giới giữa hai tỉnh Quảng Trị và Savanakhet, việc khởi công xây dựng mốc đại 635 tại cặp cửa khẩu quốc gia LaLay là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh là cơ sở vững chắc để phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào./. Sao Mai

Tin nóng

Tin mới