Vài năm trở lại đây, rất nhiều trường đã "mở cửa" cho thí sinh khối D ở những ngành trước đây chỉ tuyển khối A hoặc C.