QĐND - Việc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cuối tuần qua ra thông cáo công khai lãi suất tối đa trong hệ thống của mình được xem như hành động khơi mào cho cuộc đua hạ lãi suất cho vay của các ngân hàng, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ. Sau BIDV, Ngân hàng An Bình cũng đã công bố hạ lãi suất cho vay với đối tượng ưu tiên là các doanh nghiệp nhỏ và vừa quản trị tốt, các khoản vay tài trợ xuất khẩu, các khách hàng sản xuất kinh doanh các sản phẩm, mặt hàng có thị trường tiêu thụ ổn định, trực tiếp sản xuất tạo ra sản phẩm thiết yếu cho nền kinh tế. Dự kiến trong tuần này, một số ngân hàng cũng sẽ tuyên bố hạ lãi suất cho vay. Tuy nhiên, nhiều tổ chức tín dụng như Ngân hàng Á Châu, TiênPhongBank, Habubank, SHB… lại có thông báo tăng lãi suất huy động vốn. Lý do tăng lãi suất huy động được đại diện các ngân hàng giải thích, để thu hút người gửi tiền.

Hải Hà