Ông Bùi Phong Lưu, giám đốc công ty TNHH cơ khí nông nghiệp Bùi Văn Ngọ dùng hình ảnh “kết bè” để nói về chủ đề “kết nối – hội nhập” của chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2008.