Khởi động Dự án hỗ trợ kỹ thuật Quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam

Gốc

Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Phan Thị Mỹ Linh nhận định: Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Quy hoạch Đô thị Xanh tại Việt Nam (GDSS)” do Bộ Xây dựng và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức sẽ góp phần thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh của Chính phủ Việt Nam, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ khởi động dự án, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cho biết, mục tiêu của dự án nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững và thực hiện kế hoạch phát triển quốc gia của Việt Nam thông qua việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về quy hoạch đô thị xanh; đóng góp tăng cường năng lực cho Chính phủ Việt Nam về quy hoạch đô thị xanh.

Khởi động Dự án hỗ trợ kỹ thuật Quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam - Ảnh 1

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh phát biểu tại lễ khởi động dự án GDSS.

Phạm vi của dự án bao gồm nhiều nội dung, gồm hoàn thiện khung chính sách về xây dựng quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam; đề xuất điều chỉnh quy hoạch hai đô thị được lựa chọn là khu đô thị Yên Bình của tỉnh Thái Nguyên và TP Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Đây sẽ là những điển hình trong nghiên cứu lập quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam và là tiền đề để nhân rộng cho các đô thị khác trong tương lai.

Theo thỏa thuận ký kết giữa hai bên, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại không thấp hơn 6,5 triệu USD (6,955 tỷ Won) từ ngân sách để chi trả cho các chi phí cần thiết trong việc thực hiện phạm vi công việc, không bao gồm các chi phí sẽ được chi trả từ nguồn vốn đối ứng. Chính phủ Việt Nam sẽ cung cấp một khoản vốn đối ứng từ ngân sách đủ để trang trải các chi phí theo quy định của Việt Nam.

Khởi động Dự án hỗ trợ kỹ thuật Quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam - Ảnh 2

Dự án GDSS nhằm góp phần tích cực vào việc thực hiện các chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và nâng cao năng lực quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia cho rằng, tiếp cận phát triển các thành phố xanh là một trong những nỗ lực lớn trong chiến lược tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, việc này đang được thực hiện dưới nhiều góc độ khác nhau vì chưa có khung thể chế chung để có định hướng.

Cùng với việc đào tạo cán bộ về quy hoạch đô thị xanh, dự án còn được cung cấp phần mềm, trang thiết bị và vật tư trong phạm vi lĩnh vực này. Dự án bao gồm 3 hợp phần chính. Hợp phần thực hiện cho Bộ Xây dựng gồm: xây dựng bộ chỉ số đô thị xanh; phát triển hệ thống hỗ trợ quyết định trong quy hoạch đô thị xanh; xây dựng khung pháp lý về quy hoạch đô thị xanh và điều phối các hoạt động của dự án.

Hợp phần thực hiện cho tỉnh Thái Nguyên gồm: phát triển hệ thống GDSS cho tỉnh Thái Nguyên; đề xuất các phương án quy hoạch đô thị xanh cho đô thị Yên Bình, thông qua việc áp dụng GDSS.

Hợp phần thực hiện cho tỉnh Kiên Giang gồm: phát triển hệ thống GDSS cho tỉnh Kiên Giang; đề xuất các phương án quy hoạch đô thị xanh cho thành phố Rạch Giá, thông qua việc áp dụng GDSS.

Ông Jang Jae Yoon (Trưởng đại diện KOICA tại Việt Nam) nhận xét, dân số tại các đô thị Việt Nam trong những năm gần đây tăng vọt, hạ tầng và môi trường đang chịu sức ép qua tải, đây chính là gánh nặng khi phải giải quyết các vấn đề về môi trường. Vấn đề đặt ra là chiến lược tăng trưởng xanh phải hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế với môi trường, xây dựng được nhiều đô thị thân thiện với môi trường.

Thanh Tân

Tin nóng

Tin mới