Khởi động giải thưởng Honda YES 2008

Gốc
Từ 1.4, công ty Honda Việt Nam phối hợp quỹ Honda Foundation khởi động giải thưởng Honda YES dành cho kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam.

Tin nóng

Tin mới