Khởi động Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008

Hanoinet - Ngày 14/6, tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh), 60 người đẹp sẽ tranh tài vòng bán kết phía Bắc cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2008.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=67305