Ngoài 2 ca khúc trên, Khởi My còn hát sáng tác của Kelvin Khánh - Nếu ngày ấy.

Thi Kim Chi