Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khối ngân hàng Nhà nước giành lại thị phần tiền gửi

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Hiện nay, LS cho vay phổ biến của các NHTM Nhà nước đã giảm về mức trên 15%-16,5%/năm. Vậy tại sao các NHTM Nhà nước vẫn để LS huy động xấp xỉ bằng hoặc cao hơn LS cho vay phổ biến?

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=107525