Khối ngoại bán ròng hơn 150 tỷ đồng trong phiên 26/11

Gốc
Áp lực bán lên cao và lan rộng trên hai sàn đã kéo các chỉ số lùi sâu dưới mốc tham chiếu, trong đó VN-Index về sát mốc 590 điểm. Bên cạnh đó, thị trường cũng chịu sức ép từ cung ngoại khá lớn khi khối này tiếp tục đẩy mạnh bán ròng trên HOSE.

Khối ngoại bán ròng hơn 150 tỷ đồng trong phiên 26/11 - Ảnh 1

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 12.955.300 đơn vị, với tổng giá trị mua tương ứng 357,41 tỷ đồng, tăng 84,92% về lượng và 112,91% về giá trị so với phiên 25/11.

Ngược lại, khối này bán ra 23.888.380 đơn vị, trị giá tương ứng 532,31 tỷ đồng, tăng hơn 44% về lượng và 68,7% về giá trị so với phiên 25/11.

Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 10.933.080 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 174,9 tỷ đồng, tăng 14,12% về lượng và 18,45% về giá trị so với phiên 25/11. Đây là phiên bán ròng mạnh nhất trong gần 2 tháng qua, kể từ phiên 25/9.

Xét về khối lượng, JVC là cổ phiếu mua ròng mạnh nhất đạt khối lượng 799.500 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 5,59 tỷ đồng.

Xét về giá trị, các cổ phiếu được mua ròng mạnh như HPG là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất đạt 13,8 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 436.270 đơn vị. Tiếp đó, HNG được mua ròng 400.480 đơn vị, trị giá 12,72 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, BCI là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 1.216.020 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 28,33 tỷ đồng.

Trong khi cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất ở phiên trước là HHS vẫn chịu sức ép cung ngoại khi bị bán ròng 1.557.360 đơn vị, trị giá hơn 24 tỷ đồng.

Ngoài ra, cổ phiếu lớn MSN cũng bị bán ròng khá mạnh đạt 222.100 đơn vị, trị giá 15,55 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua vào với khối lượng 4.276.200 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 29,25 tỷ đồng, tăng 89,14% về lượng và 9,3% về giá trị so với phiên 25/11.

Ngược lại, bán ra 384.014 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 7,28 tỷ đồng, giảm 58,76% về lượng và 45,83% về giá trị so với phiên 25/11.

Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 3.892.186 đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng 21,97 tỷ đồng, tăng 292,71% về lượng và 64,94% về giá trị so với phiên trước.

Trong đó, KLF là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 3.676.400 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 18,38 tỷ đồng.

Tiếp đó, hai cổ phiếu họ dầu khí là PVC và PVS lần lượt được mua ròng 3,15 tỷ đồng và 1,32 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, LAS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất đạt 30.600 đơn vị, trị giá hơn 961 triệu đồng.

Tính chung trên 2 sàn trong phiên 26/11, khối ngoại đã bán ròng 7.040.894 đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 152,93 tỷ đồng, giảm 14,66% về lượng nhưng tăng 13,84% về giá trị so với phiên trước.

Thanh Thúy

Tin nóng

Tin mới