(CafeF) - Hôm nay, khối ngoại có phiên mua ròng thứ hai liên tiếp dù lượng mua không lớn. HSG, PVF tiếp tục chiếm phần lớn lượng mua vào.