(ĐTCK) Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài trong phiên đầu tuần ngày 6/10 trở nên thận trọng hơn khi lượng giao dịch mua-bán sụt giảm mạnh. Cổ phiếu được giao dịch mạnh trong phiên vẫn là KBC trên sàn HOSE cùng PVS và SHB trên sàn HNX.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 7.155.160 đơn vị và tổng giá trị đạt 210,47 tỷ đồng, giảm 31,62% về lượng và 21,74% về giá trị so với phiên trước.

Ngược lại, khối ngoại bán ra 5.223.880 đơn vị và tổng giá trị tương ứng 206,15 tỷ đồng, giảm 71,59% về lượng và 67,75% về giá trị so với phiên trước.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1.931.280 đơn vị với tổng giá trị 4,32 tỷ đồng. Mặc dù đã chuyển trạng thái mua ròng, nhưng đây là con số rất nhỏ so với tương quan phiên trước đó, khi khối ngoại bán ròng 7.921.849 đơn vị, trị giá 370,27 tỷ đồng.

Trong đó, HAG là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về giá trị với 43,41 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 1.658.100 đơn vị. Còn xét về khối lượng, KBC là cổ phiếu dẫn đầu với 2.240.420 đơn vị, trị giá hơn 35 tỷ đồng.

PVD cũng được mua ròng khá mạnh với khối lượng 144.440 đơn vị và tổng giá trị tương ứng 14,51 tỷ đồng.

Mặt khác, HSG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất cả về khối lượng và giá trị với 796.680 đơn vị, tương ứng 36,67 tỷ đồng. Tiếp đó, HPG bị bán ròng 444.560 đơn vị, trị giá 25,75 tỷ đồng.

Cổ phiếu VIC liên tiếp chịu sức ép cung ngoại lớn trong tuần trước, hôm nay cũng đã giảm nhiệt với khối lượng bán ròng chỉ 177.210 đơn vị và tổng giá trị tương ứng hơn 9 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 480.000 đơn vị và tổng giá trị tương ứng đạt 11,26 tỷ đồng, giảm 72,35% về lượng và 63,06% về giá trị so với phiên trước. Ngược lại, khối đã bán ra 859.624 đơn vị và tổng giá trị tương ứng đạt 17,25 tỷ đồng, giảm 15,32% về lượng và 21,88% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 379.624 đơn vị với tổng giá trị 5,99 tỷ đồng. Trong khi phiên cuối tuần trước mua ròng 720.665 đơn vị, trị giá 8,4 tỷ đồng.

Sau liên tiếp những phiên mua ròng mạnh, trong phiên đầu tuần này, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra PVS và SHB và đây cũng là hai cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất. Cụ thể, khối ngoại đã bán ròng 350.000 cổ phiếu SHB, trị giá 3,26 tỷ đồng và 45.024 cổ phiếu PVS, trị giá 1,95 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu PMC, FIT và VND được mua ròng mạnh nhất với giá trị cùng đạt hơn 600 triệu đồng.

Tính chung trên cả hai sàn trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 1.551.656 đơn vị, trong khi phiên trước bán ròng 7.201.184 đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị trong phiên là bán ròng 1,67 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 361,87 tỷ đồng của tuần trước.

Thanh Thúy