Khối ngoại lại bán ròng 36 tỷ đồng trên HOSE

Gốc
(Vietstock) – Khối ngoại tiếp tục bán ròng khá mạnh gần 36 tỷ đồng trên HOSE. Họ bán ròng mạnh nhất BVH, trong khi tiếp tục mua ròng VCB phiên thứ 5 liên tiếp.

HOSE: Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị gần 36 tỷ đồng trên HOSE. Diễn biến giao dịch của khối ngoại vẫn diễn ra hết sức trầm lắng.

Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng mạnh nhất BVH với hơn 140 ngàn đơn vị, tương đương 10.2 tỷ đồng.

Họ cũng bán ròng mạnh ở các mã CTG với giá trị 6.8 tỷ đồng, PVF với 4.3 tỷ đồng, SJS với 3.5 tỷ đồng và HAG với 3.1 tỷ đồng.

Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục gom vào VCB phiên thứ 5 liên tiếp với 423 ngàn đơn vị, tương đương 10.2 tỷ đồng.

Trong danh sách mua ròng mạnh còn có PNJ với giá trị 2.9 tỷ đồng, VIC với 2.5 tỷ đồng, FPT với 2.1 tỷ đồng và PVD với 2.0 tỷ đồng.

Hoạt động chuyển nhượng nội khối diễn ra mạnh nhất ở cổ phiếu BVH với 144 ngàn cổ phiếu, tương đương 8.8 tỷ đồng. Tiếp theo là PVD với 114 ngàn cổ phiếu (4.2 tỷ đồng) và HDG với 65 ngàn cổ phiếu (4.2 tỷ đồng).

HNX: Khối ngoại mua ròng nhẹ với giá trị 1.45 tỷ đồng trên HNX. Họ mua ròng mạnh nhất PVG nhưng chỉ với 0.8 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới