Khối ngoại mua ròng trở lại trên HOSE

Gốc
(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài đã tăng mua trở lại trên sàn HOSE, trong khi họ vẫn bán ra trên HNX, nhưng mức bán ra cũng giảm mạnh so với tuần trước.

>> Tuần từ 5-9/8: Khối ngoại xả mạnh trên HNX

Trong tuần giao dịch từ ngày 12/8 - 16/8, sàn HOSE có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Tuy nhiên, nhờ 2 phiên tăng mạnh ngày thứ Tư và thứ Năm, nên VN-Index duy trì được đà tăng trong tuần giao dịch này. Kết thúc tuần, VN-Index tăng 7,17 điểm, tương đương tăng 1,43% so với cuối tuần trước, đứng phiên cuối tuần ở mức 507,79 điểm. Tương tự, HNX cũng có 2 phiên tăng vào thứ Tư và thứ Nam, còn 3 phiên còn lại giảm nhẹ. Kết thúc tuần, HNX-Index tăng 0,55 điểm, tương đương tăng 0,89%, lên 62,25 điểm.

Trong tuần, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trở lại trên HOSE và cũng tăng mạnh giao dịch trên sàn này, trong khi đó, họ vẫn giữ vị thế bán ròng trên HNX, nhưng mức độ đã giảm đi đáng kể.

Trên HOSE, họ mua vào tổng cộng 12,12 triệu đơn vị, tăng 30,74% so với tuần tước. Tổng giá trị mua vào đạt 690,05 tỷ đồng, tăng 37,57% so với tuần trước. Ngược lại, họ cũng bán ra 11,43 triệu đơn vị, giảm 3,63% so với tuần trước. Tổng giá trị bán ra đạt 504,22 tỷ đồng, giảm 8,08% so với tuần trước. Như vậy, mua ròng 0,69 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 89,95 tỷ đồng. Trong tuần trước, họ bán ròng 2,58 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 46,93 tỷ đồng.

Các mã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh trong tuần là GAS (42,06 tỷ đồng), MSN (35,17 tỷ đồng), PVD (25,02 tỷ đồng), HPG (15,74 tỷ đồng), DPM (14,13 tỷ đồng), HAG (14,7 tỷ đồng). Trong khi đó, xét về khối lượng mua ròng, KBC là mã được khối ngoại mua vào mạnh nhất trong tuần với khối lượng mua ròng cả tuần đạt 1,16 triệu đơn vị. Ở chiều ngược lại, họ bán ròng mạnh các mã BVH (25,39 tỷ đồng), CTG (20,09 tỷ đồng), đây cũng là mã bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng với tổng cộng gần 1,05 triệu đơn vị bị bán ròng.

Tổng hợp giao dịch của NĐTNN trên HOSE từ 12-16/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (triệu đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

12/8/2013

2.594.850

2.410.580

184.270

106.850

103.080

3.770

13/8/2013

2.193.130

1.536.120

657.010

111.020

64.140

46.880

14/8/2013

2.372.010

2.071.329

300.680

144.730

102.480

42.250

15/8/2013

2.640.680

3.530.010

-889.330

165.250

173.880

-8.630

16/8/2013

2.315.230

1.877.810

437.420

66.320

60.640

5.680

Tổng

12.115.900

11.425.849

690.050

594.170

504.220

89.950

Trên HNX, họ mua vào 1,39 triệu đơn vị, giảm 4,14% so với tuần trước. Tổng giá trị mua vào đạt 19,02 tỷ đồng, tăng 176,45% so với tuần trước. Trong khi đó, họ bán ra 1,94 triệu đơn vị, giảm 88,84% so với tuần trước. Tổng giá trị bán ra đạt 21,25 tỷ đồng, giảm 67,14% so với tuần trước. Như vậy, họ bán ròng gần 0,54 triệu đơn vị, giảm 96,59% so với tuần trước. Giá trị bán ròng 2,23 tỷ đồng, giảm 96,14% so với tuần trước.

Tổng hợp giao dịch của NĐTNN trên HNX từ 12-16/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (triệu đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

12/8/2013

106.400

759.211

-652.811

960

7.080

-6.120

13/08/2013

349.400

421.760

-72.360

6.060

4.390

1.670

14/08/2013

556.000

331.124

224.876

4.880

4.010

870

15/08/2013

97.600

280.865

-183.265

970

3.070

-2.100

16/08/2013

283.300

143.800

139.500

6.150

2.700

3.450

Tổng

1.392.700

1.936.760

-544.060

19.020

21.250

-2.230

Tính chung trên cả 2 sàn trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ 0,15 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 87,72 tỷ đồng. Trong khi đó, tuần trước, họ bán ròng 18,52triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 104,72 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới