Khối ngoại tiếp tục bán mạnh NVL và HSG, bán ròng gần 100 tỷ đồng trong phiên 7/9

Gốc
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch khá sôi động với lượng mua bán đều tăng, tuy nhiên với việc tập trung bán các cổ phiếu lớn như NVL, HSG, MSN, khối này tiếp tục tăng mạnh bán ròng với giá trị đạt gần 100 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán mạnh NVL và HSG, bán ròng gần 100 tỷ đồng trong phiên 7/9 - Ảnh 1

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 12,05 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 335,17 tỷ đồng, tăng 34,7% về lượng và 11,45% về giá trị so với phiên 6/9.

Ngược lại, khối này bán ra với khối lượng 12,74 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ra tương ứng 421,85 tỷ đồng, tăng 23,87% về lượng và 19,42% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, khối này đã bán ròng 685.920 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 86,68 tỷ đồng, giảm 48,64% về lượng nhưng tăng hơn 65% về giá trị so với phiên hôm qua.

Hôm nay, cổ phiếu LDG được nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh nhất với 737.530 đơn vị, giá trị tương ứng 12,18 tỷ đồng.

Trong khi đó, PLX lùi về vị trí thứ 2 trong danh mục mua ròng mạnh với 158.900 đơn vị, giá trị 10,64 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, NVL tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 36,84 tỷ đồng (619.060 đơn vị).

Đứng ở vị trí thứ 2, HSG bị bán ròng 1,02 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 29,84 tỷ đồng, đây cũng là cổ phiếu dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh về khối lượng.

Tiếp đó, MSN bị bán ròng 360.000 đơn vị, giá trị 17,71 tỷ đồng, KBC bị bán ròng 966.710 đơn vị, giá trị 14,74 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 724.605 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 10,35 tỷ đồng, giảm 51,53% về lượng và 54,28% về giá trị so với phiên 6/9.

Ngược lại, khối này đã bán ra 1,01 triệu đơn vị, giá trị 18,89 tỷ đồng, giảm 24,81% về lượng và 10,6% về giá trị so với phiên trước đó.

Qua đó, khối này đã bán ròng 285.295 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 8,54 tỷ đồng, trong khi phiên hôm qua mua ròng 151.670 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 1,51 tỷ đồng.

Cổ phiếu VGC tiếp tục được nhà đầu tư ngoại mua ròng mạnh nhất với 1,58 tỷ đồng (81.000 đơn vị).

Tiếp đó, SHB được mua ròng 1,2 tỷ đồng (152.000 đơn vị), IDV được mua rồng 1,11 tỷ đồng (18.600 đơn vị).

Ở chiều ngược lại, VCG dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với 269.600 đơn vị, giá trị tương ứng 5,67 tỷ đồng.

Còn PVS lùi về vị trí thứ 2 khi bị bán ròng 4,46 tỷ đồng (270.100 đơn vị. Tiếp đó, PHC bị bán ròng 2,47 tỷ đồng (160.600 đơn vị), TV2 bị bán ròng 1,25 tỷ đồng (8.900 đơn vị).

Trên sàn UPCoM, khối ngoại tăng giao dịch đột biến với lượng mua vào 2,72 triệu đơn vị, giá trị 16,43 tỷ đồng, trong khi phiên trước chỉ mua 151.165 đơn vị, giá trị 4,19 đồng.

Ngược lại, khối ngoại bán ra tới 2,64 triệu đơn vị, giá trị 13,49 tỷ đồng, gấp nhiều lần so với lượng bán ra 20.000 đơn vị, giá trị 0,89 tỷ đồng trong phiên trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 76.210 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 2,94 tỷ đồng, giảm 41,9% về lượng và 10,91% về giá trị so với phiên trước.

Hôm nay, cổ phiếu GEX dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh với 110.000 đơn vị, giá trị tương ứng 2,16 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, QNS được mua ròng hơn 589 triệu đồng, SCS được mua ròng gần 188 triệu đồng, còn lại các mã được mua ròng khá thấp chỉ đến vài chục triệu đồng.

Trái lại, khối này bán ròng 7 mã, trong đó ACV là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với hơn 128,5 triệu đồng (2.190 đơn vị). Tiếp đó, TOP bị bán ròng 102,6 triệu đồng (51.300 đơn vị).

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 7/9, khối ngoại đã bán ròng 895.005 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 92,28 tỷ đồng, giảm hơn 15% về lượng nhưng tăng 93,46% về giá trị so với phiên hôm qua.

T.T

Tin nóng

Tin mới