Khôi phục lễ giỗ tổ nghề Hát Xẩm

Hanoinet - Nhân ngày giỗ tổ nghề hát Xẩm năm nay (22/2 âm lịch), trung tâm đã khôi phục lại lễ Giỗ tổ nghề hát Xẩm và trao giải thưởng Trần Quốc Đĩnh tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám Hà Nội.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=50788