Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khôi phục niềm tin

Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã gây ra hai loại xói mòn, đó là tài sản và niềm tin. Chưa ai có thể cân đo được, trong hai loại đó cái nào xói mòn nhiều hơn (vì chúng chuyển hóa cho nhau) và nước nào bị thiệt hại nhiều hơn.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081113010054.aspx