Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khối thi đua 10 tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

(ĐN) - Chiều 31-8, Khối thi đua 10 (gồm các đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Tỉnh đoàn) đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2022.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết Khối thi đua 10

Quang cảnh Hội nghị sơ kết Khối thi đua 10

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối đã tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, yêu nước gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều cách làm hay, nhiều giải pháp mới được nhân rộng, góp phần hoàn thành sớm và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Trên cơ sở kết quả đạt đươc, từ nay đến cuối năm, các đơn vị thành viên Khối thi đua 10 tập trung nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị để triển khai phong trào thi đua đạt kết quả cao.

Lan Mai