Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khối thi đua các sở quản lý nhà nước 2 sơ kết công tác 6 tháng

Sáng 29-7, Khối thi đua các sở quản lý nhà nước 2 tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị sơ kết.

Quang cảnh hội nghị sơ kết.

6 tháng đầu năm, công tác thi đua, khen thưởng của khối tiếp tục được đổi mới về mọi mặt, từ lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức triển khai các phong trào kịp thời, hiệu quả, đi vào chiều sâu. Các đơn vị trong khối đã tổ chức đăng ký thi đua đúng quy định, triển khai nghiêm túc với tiêu chí cụ thể, sát thực tiễn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Công tác khen thưởng thường xuyên, khen thưởng chuyên đề và đột xuất được quan tâm, duy trì, thực hiện đầy đủ, kịp thời.

6 tháng cuối năm, các đơn vị tập trung đổi mới công tác thi đua dưới nhiều hình thức đa dạng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả phong trào do các cấp, bộ, ngành phát động; thi đua theo từng đợt, chuyên đề; rà soát, xây dựng, bồi dưỡng các nhân tố mới và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến…

Khối thi đua các sở quản lý nhà nước 2 gồm các sở: Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương.

K.D

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202207/khoi-thi-dua-cac-so-quan-ly-nha-nuoc-2-so-ket-cong-tac-6-thang-8258582/