Khơi thông các luồng vốn đầu tư nước ngoài

Gốc
Theo đánh giá của các nhà đầu tư và các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, năm 2008 này các luồng vốn đầu tư nước ngoài vẫn sẽ tiếp tục đổ vào Việt Nam. Vấn đề quan trọng là phải làm thế nào để hấp thụ và thu hút luồng vốn này một cách bền vững và hiệu quả…

Tin nóng

Tin mới