(VietNamNet)- Từ đầu năm 2007 đến nay, Tuyết đã cùng con gái là Linh dùng thủ đoạn gian dối để vay tiền của nhiều người, với lý do để kinh doanh bất động sản, tổng số tiền trên 30 tỷ đồng.