Khốn khổ vì nhung nhúc sâu keo mùa thu phá tan nát cánh đồng

Gốc
Sâu keo mùa thu đã lan đến Gia Lai với hàng ngàn hecta cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nông dân

Trần Hiếu