Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Không ban hành giới hạn melamine trong sữa và các sản phẩm từ sữa

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Bộ Y tế cấm tuyệt đối sữa và các sản phẩm từ sữa nhiễm melamine lưu hành trên thị trường, cho nên không đưa ra giới hạn melamine trong sản phẩm thực phẩm.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134783&sub=127&top=39