Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Không bắt buộc kiểm tra môn ngữ văn bằng hình thức trắc nghiệm

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18-8 cho biết để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bộ đã tổ chức tập huấn cho giáo viên cốt cán toàn quốc nhằm nâng cao năng lực về xây dựng ma trận, đặc tả đề kiểm tra, đánh giá các môn học theo chương trình mới.

Một trong những nội dung tập huấn là hướng dẫn kỹ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan (đây là phần chung dành cho tất cả môn học). Việc tập huấn nhằm giúp giáo viên nắm được các công cụ đánh giá khác nhau, tính ưu việt của từng công cụ, qua đó quyết định sử dụng phù hợp, hiệu quả từng công cụ trong đánh giá, bảo đảm phát huy được năng lực, phẩm chất của học sinh. Trên nguyên tắc giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục về chuyên môn, giáo viên căn cứ yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ văn để lựa chọn các hình thức kiểm tra, đánh giá theo đúng quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành hướng dẫn đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá môn ngữ văn ở trường phổ thông. Trong đó, không yêu cầu cụ thể hình thức kiểm tra, đánh giá mà nhấn mạnh việc đánh giá học sinh trong môn ngữ văn cần bảo đảm nguyên tắc chính xác, khách quan về phẩm chất và năng lực. Đồng thời, phát huy được những mặt tích cực của cá tính, trí tưởng tượng, năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học, năng lực tư duy hình tượng và tư duy logic của học sinh; tạo cơ hội cho các em phát huy khả năng sáng tạo, gợi mở những liên tưởng, tưởng tượng, khắc phục tình trạng chỉ học thuộc bài hoặc sao chép nội dung tài liệu có sẵn.

Y.Anh