Không bị cắt điện, nước, khó chặn nhà xây trái phép

Gốc
(PL)- Đó là nội dung đáng chú ý trong báo cáo giải pháp sáu tháng cuối năm về công tác pháp chế của Bộ Xây dựng mới đây.

Theo Bộ Xây dựng, việc bỏ quy định các biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước cho công trình vi phạm mà chưa có biện pháp tương tự ngăn chặn dẫn đến khó khăn cho công tác xử lý các trường hợp cố tình không thực hiện quyết định đình chỉ thi công.

Mặt khác, việc ngăn chặn phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu vào công trường còn nhiều bất cập vì lực lượng công an phối hợp còn hạn chế, không thể chốt chặn 24/24 giờ tại địa điểm vi phạm. Đối tượng vi phạm cố tình không cung cấp các hồ sơ có liên quan dẫn đến việc chậm trễ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Các vi phạm phát sinh có nguyên nhân chủ quan do công tác quản lý, năng lực trách nhiệm của các đơn vị quản lý.

Ngoài ra, việc xử lý kết luận thanh tra và phối hợp giữa thanh tra chuyên ngành các bộ, thanh tra chuyên ngành các địa phương và thanh tra tỉnh trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý, xử phạt vi phạm hành chính sau thanh tra hiện nay vẫn còn hạn chế.

Trong sáu tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Xây dựng xử lý chín vụ việc vi phạm, trong đó có sáu vụ việc đã thi hành xong, ba vụ việc chưa thi hành xong, tổng số tiền phạt thu được là trên 900 triệu đồng.

HOÀNG VÂN

Tin nóng

Tin mới