QĐND Online – Quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy tham gia giao thông đã được thực hiện nhiều tháng nay. Việc thực hiện quy định này một cách nghiêm túc trong thời gian đầu đã nhận được ghi nhận. Song, sự nghiêm túc đó đã không được duy trì bao lâu, tới nay trên các tuyến phố lại bắt gặp nhiều người không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy tham gia giao thông…