Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Không cấp phép các dự án công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường

Báo Đầu Tư
Gốc

(CAO) Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cho biết, chủ trương kiên quyết không cấp phép cho dự án có công nghệ lạc hậu, tác động xấu tới môi trường; thẩm tra kỹ các dự án sử dụng nhiều đất và tránh việc lập các dự...

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/an_ninh_kinh_te/20081230.85897/copy_of_20081230.58655/20090210.42467.html