Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Không chấm điểm 3 môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục

Gốc

Hanoinet - Các môn này nếu đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập thì vẫn xếp thành 5 loại giỏi, khá, trung bình, yếu và kém. Kết quả xếp loại trung bình môn học được lấy để tham gia xếp loại học lực mỗi học kỳ và cả năm học.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=95406