Không chỉ chiếng chèo…

Gốc
Thủ đô Hà Nội đã chính thức được mở rộng địa giới hành chính từ ngày 1-8-2008, theo Nghị quyết của kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa XII. Từ đó đến nay, việc kiện toàn bộ máy quản lý và sắp xếp lại một số tổ chức của các ngành, các cấp... được tiến hành khẩn trương...

Tin nóng

Tin mới