(HNM) - Mặc dù công luận đã lên tiếng nhiều năm nay và các cơ quan thực thi đã dành nhiều công sức nhưng vấn đề vi phạm bản quyền âm nhạc tại Việt Nam vẫn đang diễn như một căn bệnh trầm kha. Gia sản âm nhạc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn cũng không tránh khỏi thực trạng bị dùng như "của chùa"