(VOV) - Ngày 2/9 (theo giờ Washington), Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Palestine Abbas đã kết thúc cuộc đối thoại trực tiếp về tiến trình hòa bình Trung Đông dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Cuộc đối thoại lần này giữa Israel và Palestine đã không tạo ra được bước đột phá nào, nhưng cũng không làm nảy sinh thêm vấn đề gì nghiêm trọng. Ngoại trưởng Mỹ Hillarry Clinton nói rằng, cuộc đối thoại này là một bước tiến quan trọng hướng đến mục tiêu giải phóng nhân dân của hai phía khỏi sự trói buộc của lịch sử để tiến tới một tương lai hòa bình. Giá trị đích thực chỉ do chính hai bên tự tạo ra. Cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh về những khó khăn ở phía trước. Thủ tướng Israel Netanyahu nói rằng một nền hòa bình đích thực và bền vững sẽ chỉ đạt được khi hai bên đều phải nhượng bộ, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận hòa bình phải đảm bảo được an ninh cho Israel. Tổng thống Abbas yêu cầu Israel phải chấm dứt việc xây dựng khu định cư ở khu vực Bờ Tây. Kết thúc cuộc họp, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc đàm phán về vấn đề này trong thời gian tới và hướng đến mục tiêu giải quyết cuộc xung đột vốn kéo dài hàng thập kỷ qua trong vòng 1 năm nữa. Sau cuộc đối thoại chính thức, Thủ tướng Israel và Tổng thống Palestine đã có cuộc gặp riêng. Ông Geogre Mitchell, đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Trung Đông cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ tổ chức cuộc đàm phán lần thứ 2 vào ngày 14 và 15/9 tới tại khu vực Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ tham dự sự kiện này, tuy nhiên địa điểm tổ chức cuộc đối thoại sắp tới vẫn chưa được quyết định./. Minh Hiển (từ Washington)