Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Không có căn cứ để buộc tạm dừng dự án Nam An Khánh!?

Gốc

Thời gian qua tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Công ty SUDICO) xuất hiện nhiều lình xình. Từ quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc Vi Việt Dũng, đến việc Thanh tra Chính phủ ngày 17-10-2011 có văn bản trình Chính phủ kiến nghị tạm dừng dự án Nam An Khánh do Công ty Sudico làm chủ đầu tư. Xung quanh vấn đề này, ngày 4-11-2011, Trung tâm Thông tin, Tư vấn pháp luật và Bồi dưỡng nghiệp vụ (Trung tâm TT,TV&BDNV) Bộ Tư Pháp đã có văn bản số 94/PCDN-TTTV, do PGS-TS. Dương Đăng Huệ - Giám đốc Trung tâm ký - phân tích sự kiện này.

Thời gian qua tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Công ty SUDICO) xuất hiện nhiều lình xình. Từ quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc Vi Việt Dũng, đến việc Thanh tra Chính phủ ngày 17-10-2011 có văn bản trình Chính phủ kiến nghị tạm dừng dự án Nam An Khánh do Công ty Sudico làm chủ đầu tư. Xung quanh vấn đề này, ngày 4-11-2011, Trung tâm Thông tin, Tư vấn pháp luật và Bồi dưỡng nghiệp vụ (Trung tâm TT,TV&BDNV) Bộ Tư Pháp đã có văn bản số 94/PCDN-TTTV, do PGS-TS. Dương Đăng Huệ - Giám đốc Trung tâm ký - phân tích sự kiện này.

Theo Trung tâm TT,TV&BDNV, không có căn cứ để buộc tạm dừng thực hiện dự án Nam An Khánh vì trong hệ thống pháp luật hiện hành không có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về biện pháp chế tài đình chỉ thực hiện một dự án đầu tư xây dựng nếu có sai sót trong việc chuyển nhượng dự án. Việc buộc phải dừng thực hiện một dự án đầu tư xây dựng là một chế tài nghiêm khắc mà Nhà nước chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Trong khi đó, dự án Nam An Khánh lại là công trình có quy mô lớn và việc tạm đình chỉ thực hiện dự án sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt xã hội, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, đồng thời có khả năng gây mất ổn định kinh tế - xã hội tại địa phương... Đó là chưa kể các tài liệu Công ty Sudico cung cấp cho thấy, các sai phạm trong việc chuyển nhượng dự án nêu trên là chưa đến mức phải áp dụng biện pháp chế tài nghiêm khắc dừng thực hiện dự án và trên thực tế, các sai sót, vi phạm trong quá trình chuyển nhượng cũng như thực hiện dự án Nam An Khánh không chỉ có nguyên nhân từ phía doanh nghiệp mà còn xuất phát từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan trong việc quản lý nhà nước đối với dự án này. Liên quan đến việc thay đổi chức danh Tổng Giám đốc, Trung tâm TT,TV&BDNV khẳng định việc công ty này bãi nhiệm Tổng Giám đốc Vi Việt Dũng, bổ nhiệm Tổng Giám đốc thay thế là hành động rất bình thường và đúng luật. Thứ nhất, những quy định cụ thể của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty Sudico thì HĐQT công ty này có quyền tiến hành biểu quyết và ra quyết định miễn nhiệm, cách chức đối với Tổng Giám đốc vào bất kỳ thời điểm nào và là một quyền độc lập, không phụ thuộc vào cá nhân Tổng Giám đốc có lỗi hay không trong quá trình điều hành công việc. Thứ hai, quá trình bãi nhiệm Tổng Giám đốc Vi Việt Dũng, Công ty Sudico đã thực hiện đúng trình tự pháp luật. Trong cuộc họp HĐQT của Cty Sudico ngày 24-9-2011, trong đó có nội dung biểu quyết thay Tổng Giám đốc, việc ông Vi Việt Dũng tự ý bỏ về không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của cuộc họp, vì thành phần dự họp vẫn còn 4/5 thành viên, tức là vượt mức ba phần tư số thành viên HĐQT. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 5, Điều 31, Điều lệ Công ty Sudico thì "HĐQT có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi có từ 2/3 thành viên HĐQT trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng Giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay thế. Quy định này đồng nghĩa với việc ông Vi Việt Dũng (thành viên HĐQT đang kiêm giữ Tổng Giám đốc tại thời điểm đó) không được tham gia biểu quyết việc bãi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của mình. Thế nên khi biểu quyết có 4/5 thành viên tham dự họp là hợp lệ và kết quả biểu quyết 3 thành viên đồng ý, 1 thành viên không đồng ý bãi nhiệm ông Vi Việt Dũng - tương đương tỷ lệ 3/4 ý kiến tán thành đã vượt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu là 2/3.

P.V

Gửi cho bạn bè

Bản in

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=41716&menu=1390&style=1