Không có chuyện “bán thầu” cho các nhà thầu Việt Nam

Ngày 28-9, tại Viện quân y 121, đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng đã trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Quân đội nhân dân và các báo khác...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.23928.qdnd