'Không có chuyện Thùy Dung đánh bạn'

Gốc
Đó là khẳng định của thầy hiệu trưởng của ngôi trường mà Hoa hậu đang theo học.

Tin nóng

Tin mới