Không có cơ sở xem xét

Gốc
Ông Huỳnh Minh Phát, ngụ 968 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5 -TPHCM, đề nghị xem xét lại việc cấp giấy phép xây dựng nhà số 968 (trệt) Nguyễn Trãi

Tin nóng

Tin mới