Cơ quan công an đang điều tra hành vi đe dọa giết người của ông Lê Anh Kiệt, Chủ tịch HĐQT Ngân ...