Không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên chè Phú Thọ

Gốc
Chi cục Bảo vệ thực vật Phú Thọ vừa thanh tra về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè tại địa bàn huyện Thanh Ba, Hạ Hòa, Tân Sơn và Yên Lập, qua kiểm tra và phân tích các mẫu chè búp tươi đều không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Theo đó, Đoàn Thanh tra của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh đã thanh tra tại 9 cơ sở sản xuất chè, trong đó 2 cơ sở huyện Thanh Ba, 3 cơ sở huyện Hạ Hòa, 1 cơ sở huyện Yên Lập, 3 cơ sở tại huyện Tân Sơn.

Đoàn đã lấy 7 mẫu chè tươi gửi phân tích, kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả cả 7/7 mẫu chè búp tươi không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Qua thanh tra cho thấy, các cơ sở sản xuất chè đều có sổ ghi chép ngày cấp thuốc, ngày phun, thời gian cách ly. Thuốc bảo vệ thực vật các cơ sở sử dụng đều nằm trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam và còn hạn sử dụng. Vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được các cơ sở thu gom xử lý theo quy định.

Người phun thuốc được hướng dẫn sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cá nhân: ủng, găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ.hực vật để phòng trừ dịch hại trên chè tại địa bàn tỉnh diễn ra khá phổ biến. Nhiều nông dân phun thuốc không theo đúng liều lượng khuyến cáo.

Trước thực tế này, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với địa phương, cơ sở sản xuất kinh doanh chè tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người làm chè sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả; thực hiện thâm canh trong sản xuất chè để cải tạo và nâng năng suất, sản lượng và chất lượng chè búp tươi đáp ứng nhu cầu cho chế biến nội tiêu và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Chi cục cũng khuyến cáo người trồng chè chỉ phun thuốc bảo vệ thực vật khi tỷ lệ bệnh, mật độ sâu vượt ngưỡng bằng các loại thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam.

PV

_________________________________________________________

Tin nóng

Tin mới