Không có hệ thống kiểm tra tiêu chuẩn khí thải Euro2: Doanh nghiệp nhập khẩu xe máy... chết đứng !

Gốc
Theo Quyết định số 249/2005/QĐ -TTg ngày 10.10.2005 của Thủ tướng Chính phủ đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thì các loại xe máy, ô tô khi lưu hành phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro2 kể từ ngày 1.7.2007.

Tin nóng

Tin mới