Không có hộ tái nghèo

Gốc
Đó là mục tiêu được Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đặt ra trong nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, diễn ra trong 2 ngày (7 và 8/9) tại Hà Nội.

Đưa ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam xác định, đẩy mạnh cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn nâng cao đời sống”.

Qua đó phấn đấu mỗi năm giảm 3%-5% gia đình hội viên nghèo và cận nghèo; không có hộ tái nghèo. Hỗ trợ giúp đỡ hội viên về thủ tục giải quyết các chế độ chính sách còn tồn đọng sau chiến tranh, động viên hội viên cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Vận động thành lập “Câu lạc bộ doanh nhân Trường Sơn”, xúc tiến cổng nhắn tin và thành lập “Quỹ nghĩa tình Trường Sơn”.

Trong 5 năm xây dựng và phát triển Hội có 109 tổ chức thành viên với 301.248 hội viên tại 48 tỉnh, thành phố và 59 đơn vị truyền thống trong cả nước; 34 tỉnh, thành phố, hàng trăm quận huyện, hàng ngàn xã, phường đã thành lập Hội. Ngày 31-12-2015 Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kếp nạp làm thành viên thứ 46 của Mặt trận. 48 Hội cấp quận huyện và hàng trăm Hội cấp xã, phường được công nhận là thành viên của Mặt trận các cấp. Thống kê từ 12 Hội cấp tỉnh, thành phố đã có gần 8.000 hội viên tham gia cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp.

Theo Thiếu tướng Trần Danh Bích, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Hội đã vận động tài trợ được gần 140 tỷ đồng cho các hoạt động tình nghĩa; đã hỗ trợ xây dựng 1.834 nhà tình nghĩa, tặng 3.357 sổ tiết kiệm, gần 400 suất học bổng, 850 chăn ấm, hơn 4.600 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trợ cấp thường xuyên hằng tháng cho 216 chị em khó khăn.

Hội còn vận động từ thiện, nuôi dưỡng 11 phụ nữ già yếu cô đơn; hơn 2.700 hội viên được giúp đỡ cho vay vốn sản xuất không tính lãi, với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng; hơn 8.100 hội viên được tặng vật nuôi, cây giống để phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Nhờ các hoạt động trên đến nay đã có hơn 2.440 hội viên vươn lên thoát nghèo, hơn 5.000 hộ từ cận nghèo vươn lên có mức sống trung bình.

T.Dương

Tin nóng

Tin mới