Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Không có mộ tại khu vực xây dựng

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Vừa qua, báo Quân đội nhân dân nhận được thông tin phản ánh của ông Nguyễn Văn Canh về việc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Constrexim trong quá trình xây dựng đã phạm vào khu mộ tổ của gia đình hai ông...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.36447.qdnd