Đến chiều hôm nay (16-1), Chủ tịch HĐQT mới của Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank), ông Mạch Thiệu Đức cho TBKTSG Online biết không có xảy ra chuyện rút tiền ồ ạt sau khi có tin chủ tịch HĐQT trước là ông Lê Anh Kiệt bị bắt.