“Không có ý định đầu tư ngắn hạn!”

Nội dung cuộc trao đổi với ông Thomas J.Ngo, Giám đốc cấp cao Quản lý danh mục đầu tư Indochina Capital...

Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=e7172e82dbbda4&page=category