Ngày 26.3, theo báo cáo về thị trường tiền tệ của NHNN, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng (NH) hiện đi vào ổn định và không còn tình trạng biến động lãi suất quá cao.