Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch một cá nhân bị phạt hơn 900 triệu đồng

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Ngọc Bê, vì không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ảnh minh họa.

Ngày 23/7/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 480/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 940.350.000 đồng (chín trăm bốn mươi triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng), vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Ngọc Bê (địa chỉ: Thạch Bàn, Long Biên, thành phố Hà Nội).

Cụ thể, ông Trần Ngọc Bê mua 1.481.200 cổ phiếu VPB, bán 59.000 cổ phiếu VPB trong tháng 01/2021, mua 1.880.700 cổ phiếu VPB trong tháng 02/2021, mua 59.000 cổ phiếu VPB ngày 03/3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Ngọc Bê.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 2, khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Đông thời, xử phạt bổ sung: Đình chỉ giao dịch chứng khoán trong thời hạn 04 tháng, quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Vương Gia

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/tai-chinh/khong-cong-bo-thong-tin-ve-viec-du-kien-giao-dich-mot-ca-nhan-bi-phat-hon-900-trieu-dong-d162363.html