Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Không đăng ký giao dịch chứng khoán, Dược Bảo Châu bị phạt 350 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định phạt hành chính đối với CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu số tiền 350 triệu đồng, do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Một doanh nghiệp khác là CTCP Cấp nước Điện Biên cũng bị phạt 80 triệu đồng do chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không đăng ký.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 6/7/2022, ban hành Quyết định số 439/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu, số tiền 350 triệu đồng, do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN ngày 18/6/2019 nhưng đến nay, Công ty chưa đưa chứng khoán vào niêm yết/đăng ký giao dịch chứng khoán.

* Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo Quyết định số 450/QĐ-XPVPHC, số tiền 80 triệu đồng, do thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Trước đó, năm 2020, Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 6.402.784.000 đồng cho 1 cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 5/6/2020 nhưng không nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với UBCKNN.

Cùng việc bị phạt tiền, Công ty còn phải khắc phục hậu quả bằng biện pháp thu hồi cổ phiếu đã chào bán, phát hành và phải hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà Công ty mở tài khoản thu tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.

Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại Điểm a khoản 4 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

M.K